• Liceum ogólnoszktałcące dla dorosłych
  Policealne szkoły zawodowe
  Kwalifikacyjne kursy zawodowe
  Kursy doszkalające
  Jesteśmy w Krakowie!

O nas


Małopolskie Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Uprawnienia te posiadamy od 1991r.

Oznacza to, że świadectwa ukończenia naszych szkół są równorzędne ze świadectwami odpowiedniego typu szkoły publicznej. Słuchacze pobierający naukę korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom, co uczniowie typowych szkół publicznych.

Aktualności


Od 1 kwietnia szkoła będzie prowadzć nabór na rok szkolny 2017/2018 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

Wkrótce więcej bieżących informacji dotyczących zajęć w naszych szkołach.

OFERTA EDUKACYJNA


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Zapisując się do naszej szkoły zyskasz wykształcenie średnie, zdając egzamin dojrzałości. Nauka trwa trzy lata, realizowana jest w cyklu sześciu semestrów. Po zdobyciu matury masz pełne prawo podjąć studia wyższe. Doradzimy ci w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Rekrutację prowadzimy od kwietnia do sierpnia.

Warto wiedzieć


 • Nauka w liceum jest bezpłatna
 • Po ukończeniu szkoły przeprowadzamy egzamin maturalny w naszej siedzibie

Policealne szkoły zawodowe


Jeżeli chcesz zapisać się do naszej szkoły policealnej wystarczy, że posiadasz świadectwo szkoły średniej, matura nie jest wymagana. Po zakończeniu kształcenia zdajesz egzamin zewnętrzny zdobywając kwalifikacje zawodowe. W ramach kształcenia zapewniamy praktyki zawodowe.

Rekrutację prowadzimy na semstr zimowy (luty) i semestr letni (wrzesień).

Kształcimy w zawodach:


 • Opiekunka dziecięca (symbol zawodu: 325905)
 • Opiekun osoby starszej (symbol zawodu: 341202)
 • Opiekunka środowiskowa (symbol zawodu: 341204)
 • Opiekun medyczny (symbol zawodu: 532102)
 • Technik BHP (symbol zawodu: 325509)
 • Technik informatyk (symbol zawodu: 351203)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe


Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania MEN uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednek kwalifikacji (K).

Ukończenie kursu umozliwia przystąpienie do egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Zdobycie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu (K1, K2, K3) umożliwia uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie.

Rekrutację prowadzimy na semstr zimowy (luty) i semestr letni (wrzesień).

Kształcimy na kierunkach:


 • Technik hotelarstwa (symbol zawodu: 422402)
 • Technik obsługi turystycznej (symbol zawodu: 422103)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  (symbol zawodu: 34404)
 • Kelner (symbol zawodu: 513101)
 • Kucharz (symbol zawodu: 512001)
 • Sprzedawca (symbol zawodu: 522301)
 • Technik handlowiec (symbol zawodu: 522305)
 • Technik informatyk (symbol zawodu: 351203)
 • Technik organizacji reklamy (symbol zawodu: 333906)
 • Technik technologii odzieży (symbol zawodu: 311924)
 • Technik usług fryzjerskich (symbol zawodu: 514105)
 • Technik usług pocztowych i finansowych
  (symbol zawodu: 421108)

Kursy podnoszące kwalifikacje


Prowadzimy profesjonalne kursy uzupełniające wykształcenie lub podnoszące kwalifikacje. Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do odbiorcy indywidualnego, jak również firm i instytucji. Zatrudniamy wykładowców i trenerów, którzy są praktykami w swych dziedzinach, a lata pracy i opinie kursantów potwierdziły ich profesjonalizm.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zróznicowane potrzeby, formy współpracy ustalamy indywidualnie z każdym Klientem.

Oferta kursów:


 • Profesjonalny recepcjonista
 • Specjalista ds. turystyki / konsultant turystyczny
 • Pilot wycieczek zagranicznych
 • Barman kelner mixer
 • HACCP
 • BHP
 • Kursy języka angielskiego i niemieckiego
 • Kompetencje społeczne
 • Obsługa komputera
 • Obsługa biura, obsługa kadrowo-księgowa
 • Handel i gospodarka magazynowa
 • i inne

ZAPISY


Rekrutacja na zajęcia w naszych szkołach


Rekrutacja do liceum dla dorosłych trwa od kwietnia do sierpnia. Rekrutacja do szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjne kursy zawodwe odbywa się na semstr zimowy (luty) i semestr letni (wrzesień). Rekrutacja na pozostałe kursy odbywa sie przez caly rok i prowadzona jest w momencie utworzenia sie grupy, lub w przypadku indywidualnych potrzeb kursanta.

Szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania lekarskie.

Wymagane dokumenty:


 • oryginał (lub odpis) świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • dokument tożsamości
 • podanie o przyjęcie - wzór dostępny w sekretariacie szkoły

Mapa dojazdu